The Diagnosable Ouster

Little. Yellow. Different. Claudina.

eps betong

När man ska bygga med betong är det ett bra alternativ att välja eps betong, d v s expanderade polystyrenkulor, som blandas med cementpasta till en lättbetong. Fördelarna är många, t ex lägre densitet än traditionell betong, vilket minskar arbetsbördan liksom belastningen, bara för att nämna några. Andra fördelar är hög stabilitet, giftfritt och miljövänligare material fritt från klorflourkarbon, för att inte tala om att detta är ett ickeabsorberande material som därmed inte befrämjar tillväxten av bakterier och svamp.