The Diagnosable Ouster

Little. Yellow. Different. Claudina.

Hela och rena system

När det kommer till att ha hela och rena värmesystem så är det viktigt att det inte finns korrosion i det. Korrosion i ett värmesystem kan leda till högre driftkostnader, lägre effektivitet och högre slitage. Man kan gå in med kamera och se hur rören mår och hur det ligger till för att få ned kostnaden och öka på effektiviteten. Ma har sett att detta har hjälpt mycket och har fungerat väldigt bra så varför inte göra en sådan undersökning med kamera för att få reda på vad det är ni har i era rör där i byggnaderna.